Conservarea meșteșugurilor tradiționale ale Rromilor din Harghita

Asociația GelemGelem Harghita

Asociaţia pentru studii și formări profesionale

Prezentarea Proiectului

Titlul proiectului: Conservarea meșteșugurilor tradiționale ale rromilor din Harghita
Locația proiectului
: România, Regiunea Centru, Judeţul Harghita
Durata proiectului:
9 luni
Proiect finanțat prin:
Granturi SEE 2009-2014
Promotorul proiectului
: ASOCIAŢIA “GELEM GELEM” HARGHITA
Partenerii proiectului:

 • Consiliul Județean Harghita,

 • Municipiul Miercurea Ciuc,

 • Fundaţia Thalia Miercurea Ciuc,

 • Asociaţia pentru studii şi formări profesionale.

Valoarea totală a proiectului este de 209.974,42 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 188.976,98 lei.

Descrierea proiectului

Necesitate

Realizarea proiectului este justificată de faptul că minoritatea romă din România constituie unul dintre grupurile etnice minoritare cele mai mari din România (este al doilea grup etnic minoritar din România după cel maghiar). Conform recensământului din 2011, 3,3% din totalul populației este de etnie rromă și în timp ce numărul locuitorilor din România este în scădere numărul persoanelor de etnie romă arată o tendință de creștere. Fenomenul demografic (și nu numai) arată necesitatea integrării în comunitate a acestui minorități pentru a fi în folosul tuturor. Pentru aceasta însă pe de o parte este necesar cunoașterea culturii, obiceiurilor, tradițiilor și a meșteșugurilor romilor, pe de altă parte este necesară protejarea și conservarea acestei patrimoniu cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului publicului larg la acest patrimoniu.

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este promovarea meşteşugurilor tradiţionale ale rromilor şi transmiterea cunoştinţelor acumulate de meşteri pe tot parcursul vieţii la generaţia tânără de etnie rromă şi de alte etnii. Reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European.

Obiective specifice

 • transmiterea cunoştinţelor acumulate de meşteri pe tot parcursul vieţii la generaţia tânără de etnie rromă

 • îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie rromă prin învăţarea unui meşteşug, prin practicarea căruia persoanele respective îşi pot asigura venituri necesare pentru a-şi întreţine familia

 • protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural al rromilor

 • întărirea procesului de consolidare a identităţii de etnie rromă în rândul genereţiei tinere

 • trimiterea expoziţiei (produse meşteşugăreşti tradiţionale și fotografii etnografice) în diferite localități din județul Harghita pentru a face cunoscut bogăţia acestei culturi.

Principalele activități

 • Organizare cursuri de meserii tradiționale ale romilor:

  • Curs împletitori de coșuri din nuiele

  • Curs împletitori de mătură din sorg și răchită

 • Organizare curs de limbă rromă

 • Prezentare dansuri tradiționale ale romilor

 • Prezentare meserii tradiționale ale romilor (târg al produselor)

 • Expoziții în țară

Cursuri de meserii tradiționale

Vor fi organizate două cursuri de meșteșuguri tradiționale, după cum urmează:

 • Curs împletitori de coșuri din nuiele

 • Curs împletitori de mătură din sorg și răchită

Din satele județului Harghita, vor fi selectate 30 de tineri romi (fete și băieți, câte 15-15 tineri pentru cele două cursuri) cu vârstă cuprinsă între 12-17 ani. Pentru însușirea cunoștințelor va fi susținut 120 de ore teorie și 120 de ore practică. Predarea cunoștințelor va fi realizat de către 2 meșteri pentru predarea teoriei și 2 meșteri pentru practică.

Curs de limbă romani

Esența oricărei culturi este fixată și sintetizată în limba. Limba este un simbol al culturii este o acumulare de experiențe sociale, culturale și istorice, joacă un rol covârşitor ca prim element de conştientizare a alterităţii. Pierderea limbi contribuie la pierderea conştiinţei de sine a comunității. Pentru 10 tineri şi 5 adulți va fi organizat un curs de limbă romani.

Prezentare meserii tradiționale și dansuri tradiționale romi

În paralel cu cele două cursuri de meserii tradiționale, va fi organizat o prezentare a diferitelor meserii tradiționale ale romilor cum sunt confecţionarea burlanelor şi manufacturarea de lamparde, căldări, cazane şi altele, prelucrarea fierului, prelucrarea metalelor preţioase şi semipreţioase, prelucrarea aramei, prelucrarea lemnului.

Prezentarea de meserii poate fi vizitată timp de zece zile și vor fi prezentate 10 meșteșuguri.

În paralel cu prezentarea de meserii tradiționale va derula programul de prezentare a dansurilor tradiționale ale romilor. Tinerii vor prezenta dansuri tradiționale  (în mai multe serii, durata unei prezentări va fi apr. 3-4 minute)

Fotografierea momentelor importante şi realizare de expoziții

Momentele cele mai importante ale cursurilor de meserii tradiționale precum și a prezentării de dansuri, meserii și  produse confecționate de meșteșugari vor fi fotografiate de către un etnofotograf. Din produse tradiţionale şi din fotografiile făcute de către etnofotograf, vor fi organizate expoziții în 20 de localităţi din judeţul Harghita. Materialul expozitiei va cuprinde 30 de fotografii și 7-10 produse meșteșugărești.


logo-eea-grants
logo-program-patrimoniu
logo-romania-ministerul-culturii
logo-UMP